سیم و پد ظرفشویی

سیم و پدهای ظرفشویی لندی همیار شما در از بین بردن انواع لکه ها از ظروف و سطوح می باشند.