کیسه زباله

کیسه زباله های لندی مقاوم، با کیفیت و کاملا بهداشتی هستند. با این محصولات دیگر خبری از چکه کردن، پاره شدن و بوی نامطلوب زباله در خانه نخواهد بود.